thay bát nhang ngày nào tốt
08 Th3

Thay bát nhang ngày nào tốt theo Hương nhang Bảo Phong

Theo người xưa, chúng ta thường không hay thay bát nhang vì làm không đúng thì dễ dẫn đến “lợn lành hóa lợn què”. Trừ khi bát nhang có tình trạng bị nứt hay gia […]

Xem thêm
0