Chính sách đổi trả sản phẩm

1: Hàng bị bong,hoặc dập vỡ trong quá trình vận chuyển

2:Sản phẩm bị lỗi tắt,hoặc chụi tàn (sẽ được đổi sản phẩm ngay sau khi được nhận phản hồi từ quý khách hàng

3:Sản phẩm bán ko phù hợp (sẽ được đổi,hoặc thu hồi lại hoàn toàn không phát sinh chi phí.

4:Chuyển đổi kinh doanh,Bảo phong sẽ thu hồi hoàn toàn số lượng hàng còn tồn đọng tại cửa hàng.Bảo phong sẽ thu hồi và hoàn tiền 100%cho quý đại lý,mà không phát sinh chi phí.

0